måndag 12 augusti 2013

Bananer och bekämpningsmedel

Vi har de senaste dagarna tagit del av att
Testfakta låtit laboratoriet ALS Global Täby analysera  nio olika sorters bananer. 
Bland dessa  olika bananer hittades rester av bekämpningsmedel mot insekter och svamp. I en av banan sorterna hittades sju olika gifter på skalet. Fem av bekämpningsmedlen togs upp av hela frukten, även fruktköttet.
– För ett av ämnena indikerar provsvaren att det till och med finns minst lika mycket av bekämpningsmedlet i själva fruktköttet som i skalet, säger Åke Bergman.
Om man sen läser  Naturskyddsföreningens Bananfakta, förstår man att det blir som det blir!


 De flesta bananer som säljs i Sverige idag är besprutade med kemiska bekämpningsmedel. På en hektar bananodling, de vill säga mindre än två fotbollsplaner, sprids varje år cirka 50 kg bekämpningsmedel. Trots ansträngningar har man inte fått bukt med den enorma användningen av bekämpningsmedel. Fortfarande läcker gift ut i mindre vattendrag och floder för att slutligen hamna i havet och korallreven. Fiskar och sjökor i floderna och längs kusten förgiftas och riskerar i värsta fall att dö.

Skadligt för arbetarna

Det finns ingen säker användning av kemiska bekämpningsmedel. Heltäckande skyddskläder är svåra att använda i den tropiska hettan. Olyckor händer ofta. Daglig kontakt med de giftimpregnerade plastpåsarna orsakar nervskador och i bananpackningen riskerar kvinnor och män att drabbas av hudproblem. Kemikalierna som sprids i odlingarna finns också i bananarbetarnas bostäder (det finns till och med giftrester i madrasserna de sover på) och även i andra byggnader i närheten av plantagerna, som t ex barnens skolor. 

Det spelar roll vilken banan du väljer

Om andelen Kravmärkta bananer som säljs i Sverige skulle dubbleras, från fem till tio procent, då skulle upp emot 20 ton kemiska bekämpningsmedel slippa spridas på plantagerna. Över tusen bananarbetare skulle kunna arbeta på plantager där de slipper utsättas för extremt giftiga bekämpningsmedel. Dessutom skulle djur och natur runt de här plantagerna utsättas för mindre risk att skadas och förgiftas

Med andra ord om vi nu måste äta bananer ÄT KRAVODLADE

Inga kommentarer: