onsdag 20 november 2013

Vad är det för fel på gräs, hö och löv? Vad är det för fel på gräs, hö och löv? funderar jag på sedan jag läst detta.

Avloppsslam kan omvandlas till djurfoder

Sveriges Radio den 8 november Publicerat fredag 8 november kl 08:46
Avloppsslam och avföring kan bli en viktig del i att framställa djurfoder, det menar forskare i Uppsala som har visat att en sorts fluglarver med fördel kan födas upp på sånt som vi människor lämnar efter...
Avloppsslam och avföring kan bli en viktig del i att framställa djurfoder, det menar forskare i Uppsala som  har visat att en sorts fluglarver med fördel kan födas upp på sånt som vi 

– Det vi jobbar med här är att tillverka proteiner av avfall, säger Björn Vinnerås, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 
Allt fler forskare menar att med en växande befolkning i världen så får vi börja se avföring och urin som resurser, i stället för nåt vi bara spolar bort. Urin kan bli till bra gödningsmedel, men avföringen, menar Björn Vinnerås, kan tas bättre tillvara genom att låta larverna omvandla det till animaliskt foder till kycklingar och fiskodlingar. 
Här i Sverige med våra vattentoaletter skulle det nog främst vara avloppsslam från reningsverken som fluglarverna skulle kunna ta tillvara. Idag görs det biogas av slammet men när Björn Vinnerås och hans kolleger räknat på saken så ger fluglarverna mer. 
– Vi har ju bara gjort enkla beräkningar på vilken skillnad det skulle vara, och vinsten eller vad man ska säga, intjäningen på det här jämfört med biogas, är att fluglarverna är värda tre gånger mer än biogasen, så det är en väldigt stor potential i det, säger Björn Vinnerås på SLU.
Lena Nordlund
lena.nordlund@sr.se
Björn Gunér
bjorn.guner@sverigesradio.se

tisdag 19 november 2013

Nu ska jag grotta ner mig i rötslammet Nr 3 Bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel är en av flera kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, t.ex plast, textilier och elektronik . De förekommer ofta på platser eller i produkter som är lättillgängliga för allmänheten, till exempel möbler i offentlig miljöer, elektronik i ditt hem och som värmeisolering i byggnader. Avsikten med flamskyddsmedel är att ge skydd under en produkts hela livscykel, vilket resulterat i att flera av dem är svårnedbrytbara miljögifter. De är organiska och fettlösliga och eftersom alla levande organismer tar upp de fettlösliga kemikalierna lättare blir de därmed farligare.

Nu ska jag grotta ner mig i det som finns i rötslammet. Nr 2 Etynylöstradiol

Manliga grodyngel kan bli honor om det utsätts för hormonstörande miljögifter, visar studier vid Uppsala universitet.
P-pilleröstrogenet etynylöstradiol har påvisats i vattendrag i en rad länder. När grodyngel får simma i vatten med låga koncentrationer av etynylöstradiol utvecklar samtliga grodor äggstockar. Dessa koncentrationer förekommer numera i naturliga vattendrag.
Hm.. då kan man fundera på vad de gör med oss?

Nu ska jag grotta ner mig i det som finns i rötslammet. Nr 1 Triklosan

Triklosan, spännande produkt.
Triklosans miljöfarlighetsbedömning i enlighet med KIFS 2001:3 är Miljöfarlig.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer och R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Används i  hygienprodukter, deodoranter, tvål, tandkräm och rengöringsmedel.
Triklosan har på grund av sin bakteriedödande egenskap även använts i skor, sportkläder och disksvampar.
Triklosan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn 2,4,4'-triklor-2'-hydroxidifenyleter
Kemisk formel C12H7Cl3O2
Molmassa 289,54 g/mol
Utseende Vita kristaller eller pulver med svag lukt
CAS-nummer 3380-34-5
SMILES c1c(Cl)cc(Cl)cc1Oc2c(O)cc(Cl)cc2
Egenskaper
Densitet 1,55 g/cm³
Löslighet (vatten) 0,012 g/l (20 °C)
Smältpunkt 56,5 °C
Kokpunkt 120 °C
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
(Xi) (N)
LD50 3700 mg/kg (oralt)
29 mg/kg (intravenöst)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Den här efterlysningen gillar jag!

Efterlyser: Känner du någon som drabbats?

Annons:
Har din gamla mamma fått fel eller för mycket mediciner?
Expressen granskar över- och felmedicinering av äldre och vill komma i kontakt med äldre och anhöriga till äldre som har erfarenhet av detta. Din pappa kanske är multisjuk och har svårt att hålla koll på medicinerna när Apoteket ersätter det som står på receptet med liknande, billigare preparat? Eller din mamma kanske har fått läkemedel som "krockar" med varandra och har fått biverkningar av detta?
Mejla din berättelse till mediciner@expressen.se, så kanske det blir din situation som uppmärksammas i Expressen. Glöm inte att bifoga telefonnummer och uppgift om bostadsort.

Det är bra att det kommer fram.

Citat från Aftonbladet.

Åkrarna gödslas med p-piller

Svenska bönder får betalt för att sprida gift

Gifterna avskiljs i svenska reningsverk.
Sen sprids de på åkrarna där vår mat odlas.
Aftonbladet kan avslöja att svenska bönder får minst 36 000 kronor för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.
Det här finns i slammet som sprids

När vattnet är renat har ­reningsverken varje år 200 000 ton slam kvar.
Svenskt Vatten, en branschorganisation för reningsverken, tycker att det är vettigt att sprida detta slam på åkrar där vår mat odlas.
Men många lantbrukare är tveksamma. Eftersom slam är klassat just som avfall finns det inga begränsningar alls för att vad som kan finnas i det.

Bra betalt

Den bonde som tar emot slammet som gödsel för åkermarken får rejäl ersättning. Entreprenörerna, som reningsverken anlitar, betalar.
– Enligt en ilsken slamentreprenör, som mejlade mig när Landskrona förbjöd slamspridning, handlar det om 1 000 kronor per hektar, säger Ewa Björnberg, tidigare miljöinspektör.
Näsby Eko AB är en entreprenör som kör ut slam till lantbruk.
Vid ett första samtal uppger ägaren Bengt Lundström att ersättningen till bönderna uppgår till 30 kronor per ton och att det sprids ungefär 20 ton per hektar, alltså 36 000 kronor för ett medelstort lantbruk på 60 hektar.
I ett brev till Lunds miljöförvaltning uppger dock Bengt Lundström att han betalar 120 kronor per ton till lantbrukaren och lägger 25 ton per hektar.
För ett genomsnittligt lantbruk handlar det då om 200 000 kronor för att ta emot gifterna.
– För 250 kronor per ton erbjuder jag mig att ta hand om slammet, säger Bengt Lundström.
– Om jag betalar 120 kronor till lantbrukaren och frakten kostar 70 kronor per ton så blir det bara 60 kronor över till mig.
 Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud. Skogsstyrelsen säger blankt nej till slamspridning i skogen, bland annat för att det skulle vara olämpligt att äta bär från sån mark.
Naturskyddsföreningen kräver också ett totalt förbud.
– Slam är så kontaminerat med erkänt farliga ämnen att vi inte anser att det kan spridas. Det är både tungmetaller, som kadmium, och andra miljögifter som kan lagras i både djur och människor, säger vice ordförande Johanna Sandahl.

Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård. 

Sojabönor som gödslades med slam tog upp både läkemedelsrester och miljögifter från ­hygienartiklar. Det upptäckte forskare vid University of Toledo i Ohio, USA, 2010. Dessutom ackumulerades de främmande ämnena - det fanns alltså högre halter i sojaplantan än i slammet. 

Slut citat.

Då kan man ju fundera på varför Svenskt Vatten tycker detta är ett bra sätt att använda som gödningsmedel?
Av vilken anledning ska vi som inte vill ha läkemedel mer i absoluta nödfall tvingas få i oss detta och andra tvivelaktiga kemikalier som påverkar vår hälsa?

måndag 18 november 2013

Andra föreläsningar

Tommy Svensson på Fredag och Göran Pettersson på Lördag i Linköping.


Göran Petersson, Bitr professor

Göran Petersson
Kemisk miljövetenskap

Göran Petersson har under mer än 25 år svarat för både forskning och utbildning i kemisk miljövetenskap vid Chalmers. Ett centralt tema har varit anpassning av produkter och verksamheter till människa och miljö. Spridning av kunskaper och resultat ut i samhället har prioriterats med ökande fokus på nätpublicering.
Biokemiskt förankrad granskning av vardagsnära konsumentprodukter som livsmedel har stötts av Cancer- och Allergifonden. Särskilt kolhydrater, fetter och antioxidanter i relation till diabetes och fetma och till ateroskleros lyfts fram som livsviktiga frågor för såväl individ som näringsliv och samhälle.


Det ska bli så intressant!
http://webbtv.media.fnf.nu/15/kost_och_halsa/
http://webbtv.media.fnf.nu/15/kost_och_halsa/

Ät dig till ett hälsosammare LivSjälv ska jag gå en annan dag, men gå ska jag.

Ät dig till ett Hälsosammare Liv
Hur påverkar konsumtionen ditt liv?
OBS! Tommys helt nya föreläsning som blivit en jätte succé


Nu har du möjlighet att lyssna på en av landets bästa föreläsare.

Tommy Svensson har föreläst om mat och tillsatser i mat i nästan 20 år och med över 2000 föreläsningar, runt om i landet, är han i särklass Sveriges mest anlitad föreläsare. Nu kommer han till Söderköping med sin nya föreläsning ”Ett Hälsosammare Liv” för första gången.

Ät dig till ett Hälsosammare Liv.
                                Under föreläsningen tas frågor som vilka sjukdomar är kostrelaterade och hur jag kan påverka dessa genom att ändra min kost? Vad bör jag tänka på när jag handlar och hur lagar jag till varorna för att få det bästa resultatet? Finns GMO- produkter i mitt kylskåp?
Visste du t.ex. att om den hackade löken får ligga hackad i tio minuter innan den lagas till, så utvecklas antioxidanter som sänker blodtrycket, minskar risken för diabetes, sänker kolesterolet och motverkar hjärt- och kärlsjukdomar.

Tommy Svensson hjälper dig, i denna föreläsning att hitta rätt bland varor i butiken. Vilka man i första hand väljer och vilka man bör lämna kvar. Du får också en del tips på recept, där man lagar själv istället för att köpa produkter med tillsatser i butiken.

Söderköping
            Välkommen till IOGT/ Vidarlokalen, Munkbrogatan 13

DATUM: Måndagen den 25 november – 2013 TID: 18.30 – 21.00

Entré: 100:-

OBS! Föranmälan till: utbildningscenter@home.se
eller till Patrick tel. 0735-13 65 85