måndag 18 november 2013

Andra föreläsningar

Tommy Svensson på Fredag och Göran Pettersson på Lördag i Linköping.


Göran Petersson, Bitr professor

Göran Petersson
Kemisk miljövetenskap

Göran Petersson har under mer än 25 år svarat för både forskning och utbildning i kemisk miljövetenskap vid Chalmers. Ett centralt tema har varit anpassning av produkter och verksamheter till människa och miljö. Spridning av kunskaper och resultat ut i samhället har prioriterats med ökande fokus på nätpublicering.
Biokemiskt förankrad granskning av vardagsnära konsumentprodukter som livsmedel har stötts av Cancer- och Allergifonden. Särskilt kolhydrater, fetter och antioxidanter i relation till diabetes och fetma och till ateroskleros lyfts fram som livsviktiga frågor för såväl individ som näringsliv och samhälle.


Det ska bli så intressant!
http://webbtv.media.fnf.nu/15/kost_och_halsa/
http://webbtv.media.fnf.nu/15/kost_och_halsa/

Inga kommentarer: