tisdag 19 november 2013

Nu ska jag grotta ner mig i rötslammet Nr 3 Bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel är en av flera kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, t.ex plast, textilier och elektronik . De förekommer ofta på platser eller i produkter som är lättillgängliga för allmänheten, till exempel möbler i offentlig miljöer, elektronik i ditt hem och som värmeisolering i byggnader. Avsikten med flamskyddsmedel är att ge skydd under en produkts hela livscykel, vilket resulterat i att flera av dem är svårnedbrytbara miljögifter. De är organiska och fettlösliga och eftersom alla levande organismer tar upp de fettlösliga kemikalierna lättare blir de därmed farligare.

Inga kommentarer: