tisdag 19 november 2013

Nu ska jag grotta ner mig i det som finns i rötslammet. Nr 1 Triklosan

Triklosan, spännande produkt.
Triklosans miljöfarlighetsbedömning i enlighet med KIFS 2001:3 är Miljöfarlig.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer och R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Används i  hygienprodukter, deodoranter, tvål, tandkräm och rengöringsmedel.
Triklosan har på grund av sin bakteriedödande egenskap även använts i skor, sportkläder och disksvampar.
Triklosan
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn 2,4,4'-triklor-2'-hydroxidifenyleter
Kemisk formel C12H7Cl3O2
Molmassa 289,54 g/mol
Utseende Vita kristaller eller pulver med svag lukt
CAS-nummer 3380-34-5
SMILES c1c(Cl)cc(Cl)cc1Oc2c(O)cc(Cl)cc2
Egenskaper
Densitet 1,55 g/cm³
Löslighet (vatten) 0,012 g/l (20 °C)
Smältpunkt 56,5 °C
Kokpunkt 120 °C
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
(Xi) (N)
LD50 3700 mg/kg (oralt)
29 mg/kg (intravenöst)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Inga kommentarer: