söndag 26 februari 2012

Ett litet tips för att undvika Kadmium i maten

Föreläsningen igår handlade till stor del om Rötslam och Kadmium.
Vi binder stora Kadmium halter i njurarna därför ska vi vara försiktiga vid intag av produkter med höga Kadmiumhalter som Vete ( lite beroende på var det odlats)
Solrosfrön som samlar upp stora mängder Kadmium
Vallmofrön   bruna helt ok de blåsvarta har upp till 1000 ug/kilo
Gränsvärdena varierar för olika livsmedelsgrupper men ligger i regel mellan 0,05-0,3 milligram per kilo livsmedel.enligt Livsmedelsverket.
Rökare får i sig stora mängder Kadmium.
 Den största källan för kadmium hos icke-rökare är kosten. Enligt nya beräkningar uppskattas medianintaget av kadmium via kosten för vuxna individer i Sverige till ca 1 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka.
 Spannmålsprodukter och potatis ger det största bidraget till kadmiumintag via kosten.
 Vissa typer av produkter kan hålla höga halter av kadmium. Detta gäller organ som lever och njure från vuxna djur. Höga halter har påträffas i kungschampinjon.

Inga kommentarer: