tisdag 13 november 2012

Ibland får även experterna backa- ny kovändning

Citat ur Forskning & Framsteg:
Upptäckten av kossans höga metanutsläpp förvandlade henne till en klimatbov av rang. Men utsläppen har visat sig bero på vad hon äter. Nya siffror visar att kons betande är viktigt för miljön.
Vi kanske inte tänker på det med dagens välfyllda livsmedelsbutiker, men Sverige är fortfarande ett kargt land med kort odlingssäsong, med undantag av några öar av slättbygder. En sak växer dock riktigt bra här: gräs. Det här är ett land gjort för kor, får och andra idisslare.Historiskt var kon den sista utposten mot svält och total fattigdom. Getter och får i all ära, men en ko var något helt annat. 
Tänk att man måste forska, för att komma framtill att korna gör nytta i naturen samt att de mår bäst av att äta gräs!
Citat:
Likaså har vi struntat i att denna gräsätare äter allt mer spannmål, även importerad soja som ofta odlas på ett miljömässigt tvivelaktigt sätt i det avlägsna Brasilien. Det ligger ju ändå så långt bort.
Ända tills hon blev klimatbov. Och orsaken var lika enkel som pinsam – hennes pruttar och rapanden i form av metan. Metanet står nämligen för nästan hälften av mjölkens utsläpp av växthusgaser.
Numera är debatten mer nyanserad. Det har blivit allt tydligare att mjölkens växthuseffekt varierar kraftigt, beroende på hur kon föds upp, vilken mat hon äter och hur maten odlas. Vissa studier har visat att nästan hälften av mjölkens växthuseffekt finns i fodret, och där ingår bland annat användningen och även själva produktionen av kvävegödsel och dieselkörning vid odlandet.

Tack för att det är någon som tänker, det är väl klart att djuren ska äta den mat de har runt omkring sig i naturen och inte något som är stressframtaget i något land i sydamerika med massor av beklämningsmedel, och långa resor hit.

Inga kommentarer: