måndag 12 november 2012

Mera GardasilVårdguiden.se:
”I Sverige får idag färre än 400 kvinnor per år livmoderhalscancer, medan omkring 30 000 får veta att de har misstänkta förstadier av någon grad, så kallade cellförändringar. De flesta kvinnor som utvecklat livmoderhalscancer har inte lämnat cellprov regelbundet. Regelbunden cellprovs-kontroll gör att förstadierna, cellförändringarna, kan upptäckas i tid och behandlas genom en enkel operation. Att gå på regelbundna cellprovs-undersökningar ger ett gott skydd mot livmoderhals-cancer. Sedan vi började med cellprovs-kontroller i slutet av 60-talet, har antalet livmoderhals-cancerfall halverats.”
Gardasil sägs kunna skydda mot 70% av cancerfallen, ca 280 kvinnor. Enligt Gardasil dör ca 30% av de som får livmoderhalscancer, ca 120 kvinnor. Med hjälp av Gardasil skulle den siffran enligt dem själva kunna vara 84 istället. Men skulle fler göra cellprovs-kontroller, skulle vi alltså ändå kunna sänka antalet cancerfall kraftigt.
Jag tror mera på cellprovkontroller än VACCIN, det är säkert dessutom mycket billigare!

Inga kommentarer: