måndag 12 november 2012

Mobilapp och vaccin

Dagens nyhet här i Östergötland är att Landstinget ska ta till en mobilapp för att nå de 40% av förståndiga flickor (eller om det är deras mammor som är förståndiga) som inte vaccinerat sig mot livmoderhalscancer.
Läkaren som berättade om appen och pratade om den skräckpropaganda som finns på nätet!? samt att
Vi måste nå flickorna som ännu inte vaccinerats sig.
 Jag tycker att det räcker med att läsa biverkningarna på Fass
Svimningar, ibland åtföljda av skakningar eller stelhet, har rapporterats. Även om svimningsepisoder är mindre vanliga ska patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccinet.
Allergiska reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud (bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga.
Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom (muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen), yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället.
Man kan även läsa på
http://truthaboutgardasil.org  eller på      http://www.mammormotgardasil.nu/ om alla tokigheter som kan uppstå när man manipulerar människans immunförsvar.
 Gardasil är HPV-vaccin, tippad att bekämpa livmoderhalscancer. Vad de inte berätta är att tusentals flickor har biverkningar till HPV-vacciner har vissa till och med dött-Vid senaste räkningen har minst 103 liv gått förlorade. Vi har fått göra något åt detta. Dessa flickor behöver vår hjälp! Dessa flickor har haft reaktioner såsom, kramper, slaganfall, yrsel, trötthet, svaghet, huvudvärk, magsmärtor, kräkningar, muskelvärk och svaghet, ledvärk, autoimmuna problem, bröstsmärtor, håravfall, aptit förlust, personlighetsförändringar, sömnlöshet, hand / ben skakningar, arm / ben svaghet, andfåddhet, hjärtproblem, förlamning, klåda, utslag, svullnad, värkande muskler, bäckensmärta, nervsmärta, menstruationscykeln förändringar, svimning, svullna lymfkörtlar, nattliga svettningar, illamående , tillfällig syn / hörselnedsättning bara för att nämna några av dem!
Det finns ingen känd behandling för att hjälpa dessa flickor, eftersom de lider i tysthet. Läkarna, om de ens erkänna anslutningen har ingen aning om hur man hjälpa dem. Så de spenderar sina dagar som går från anställning till anställning, från specialist till specialist försöker hitta någon att hjälpa dem. Många av dessa familjer har börjat leta efter hjälp utanför vanliga medicin, som i vissa fall kan medföra mindre lindring. Däremot täcker de flesta försäkringar inte denna typ av behandling, och som ett resultat, är denna väg utom räckhåll för många flickor.

Inga kommentarer: