lördag 23 mars 2013

Inget nytt men det tål att spridas

Mera Sanna Edhin: Nu kopierar jag rakt av
Hur många känner till att EU förbereder en lagstiftning som innebär att det blir olagligt att odla kulturväxter som inte finns på en lista över godkända fröer?
Det är en lista som idag till 60% domineras av storbolag som Monsanto, Astra Zeneca, Bayer mfl. Idag finns tre listor, en för yrkesodling, en för hotade sorter och en för amatörodling. De två senare skall tas bort.
På proffslistan finns i princip endast hybrider - vilket innebär att man inte kan ta nästa års utsäde från sin odling. Dessutom skall det inte bara bli förbjudet att sälja andra fröer än de listade, utan även att odla. "Fildelning" inom fröområdet blir m.a.o en kriminell handling. Detta innebär att människor i ännu mindre utsträckning kan påverka vad man äter, då man inte ens kan bestämma vad man ska odla.
Det betyder också att sorter som är kulturhistoriskt intressanta kommer att försvinna, även sorter som tål vårt klimat, eftersom den marknaden är för liten för de stora bolagen för att vara intressant. Det innebär att fattiga människor som lever av det de odlar är hänvisade till fröfirmornas godtycke vad gäller prissättning, vilket kan bli dyrt där det är få aktörer.
Vad tycker vi om detta?
Källa: Nordgen, Alnarp, föreningen SESAM  Texten kommer från skaparna bakom första boken i serien om de vita gifterna. 
Jag tycker det är fruktansvärt. Hur kan EU gå med på det? Är de helt köpta/ägda av storindustrins kommerciella intressen? Känner du till att i Indien har tusentals bönder tagit livet av sig för att de inte kan betala sin skulder till Monsanto & Co. De måste köpa nya frön till sina odlingar varje år, och kan inte samla frön från sina odlingar som innan. Om de gör de ställs de inför rätta och får dyra ersättningskrav… Vansinne. I girighetens namn. Frågan är vad vi gör åt detta?
Kan inte annat göra än att hålla med VAD GÖR VI?

Inga kommentarer: