fredag 27 juni 2014

Europeiska barn äter mycket socker.

Enligt en artikel från Göteborgs Universitet  kan man läsa om att:
Barn i Europa äter tre hekto sockerrika livsmedel per dag och får sammanlagt i sig ett hekto sockerarter. Det visar en omfattande europeisk studie vars svenska del leds från Göteborgs universitet. 
Barnen är inte över 10  och bångstyriga tonåringar som man kan tro utan mellan 2 och 9 år.

Inga kommentarer: