fredag 27 juni 2014

Funderingar kring TBE Vaccin

På nyheterna ser jag glada föräldrar som är nöjda med att få gratis vaccin på sin förskola.
Har dom läst Bipacksedeln mån tro? Är de verkligen så mycket ute i naturen att det behövs ett vaccin till alla barn?
Här kommer de eventuella biverkningar man kan få något utav om man har otur.
 • Illamående
 • Trötthet, sjukdomskänsla.
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk

Mindre vanliga biverkningar
 • Kräkningar
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Feber
 • Blåmärke vid injektionsstället

Sällsynta biverkningar
 • Allergiska reaktioner
 • Sömnighet
 • Åksjuka
 • Diarré
 • Magsmärtor
 • Rodnad, förhårdnad i vävnaden, svullnad, klåda, stickningar och värmeökning vid injektionsstället

Följande ytterligare biverkningar har också rapporterats, som inträffat med sällsynt frekvens efter marknadsföring:
 • Bältros
 • Utlösning av autoimmuna sjukdomar, t.ex. multipel skleros
 • Allergiska reaktioner
 • • Neurologiska störningar såsom encefalomyelit, inflammation i det centrala nervsystemet (Guillain-Barré syndrom) och ryggmärg (myelit, transversell myelit)
 • Tecken på hjärninflammation, såsom smärta och stelhet i nacken
 • • Neurologiska symtom såsom facialispares, paralys, inflammation av nerver, onormal eller minskad känselförnimmelse såsom stickningar eller domningar, huggande eller dunkande smärta längs med en eller flera nerver, inflammation i synnerven
 • Yrselkänsla
 • Hjärninflammation, krampanfall, inflammation av hjärn hinnor (hinnor som bekläder hjärnan)
 • Synstörning/nedsättning, ökad känslighet för ljus, ögonsmärta
 • Ringningar i örnonen
 • Snabb hjärtrytm
 • Andnöd
 • Hudreaktioner (utslag och/eller klåda), dermatis, rodnad, ökad svettning, hudinflammation
 • Smärta i ryggen, ledsvullnad, nacksmärta, muskuloskeletal stelhet och stelhet i nacken, smärta i armar och ben
 • Frossbrytningar, influensaliknande sjukdom, svaghet, ödem, ostadig gång, ansamling av vätska under huden
 • Ledsmärta vid injektionsstället, uppkomst av en liten knut och inflammation vid injektionsstället.

Jag tror jag avstår! Jag hoppas att mina nära gör det oxå!

Inga kommentarer: