torsdag 24 november 2011

Dagens nyhet under morgonen

Det var den om att Kriminalvården kommit fram till att de fått mycket goda resultat genom att medicinera de "besvärliga" interner men diagnosierad ADHD. Lite lätt "drogade" kan de koncentrera sig och läsa eller på annat sätt lära sig ett yrke.
Hur blir det sen?
Läste just en artikel om en studie på barn som fått samma/liknande läkemedel. Studier 3 år efter en liknande studie blev en besvikelse då långtidsförbättringen uteblev. De medicinbehandlade barnen uppvisade en sämre tillväxt, ökad risk för missbruk och kriminalitet. Andra långtidsstudier visar även att dessa centarlstimulantia påverkar hjärnan negativt. ( fakta hämtat från 2000-talets vetenskap)
Hur kommer detta att påverka de intagna på längre sikt. Luras de som inte radan drogar in i ett missbruk?

Inga kommentarer: